Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 19550 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 15941 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 10288 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 11143 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 3 32926 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 10796 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 5 10904 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 5 11532 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 5 11122
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 9883 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 10147
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 7 8832 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 10905 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 10419 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 11306 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 10961 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 3 11268 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 5 10917 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 5 10416 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã An Phú Hộ tịch (X) 1 10567 Nộp hồ sơ mức 3