Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 894
2 Chứng thực bản sao từ bản chính Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 888
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 855
4 Chứng thực di chúc Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 638
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 612
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 616
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 620
8 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 637
9 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 605
10 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 640
11 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 686
12 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 651
13 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 663
14 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 644
15 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 647
16 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 659
17 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 650
18 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 627
19 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 659
20 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở nông thôn Xã Tân Khai Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 633