TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 38095 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 36638 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 41179 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND TT Tân Khai Đất đai (X) 23695 Một phần
5 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND TT Tân Khai Hộ tịch (X) 32896 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND TT Tân Khai Quân sự (X) 20515 Một phần
7 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND TT Tân Khai Quân sự (X) 22923 Một phần
8 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND TT Tân Khai Quân sự (X) 20694 Một phần
9 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND TT Tân Khai Quân sự (X) 20459 Một phần
10 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND TT Tân Khai Giao thông vận tải (X) 28337 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26390 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 25638 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24282 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000775.000.00.00.H10 - 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17248 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND TT Tân Khai Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17030 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND TT Tân Khai Công an (X) 15398 Một phần
17 NOTUPDATE - 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND TT Tân Khai Công an (X) 15025 Một phần
18 NOTUPDATE - 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND TT Tân Khai Công an (X) 15100 Một phần
19 NOTUPDATE - 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND TT Tân Khai Công an (X) 15269 Một phần
20 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND TT Tân Khai Công an (X) 14966 Một phần