Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 2 6705
2 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8344
3 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8993
4 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8014
5 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 1 5650
6 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 1 9467
7 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 47 10328
8 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 3 10147
9 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 10 9295
10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 23 6231
11 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 9 23134
12 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 20 1458
13 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7403
14 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 6 8344
15 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 5 4085
16 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 20 7273
17 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5756
18 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 17 6470
19 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 20 7222
20 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND TT Tân Khai Lao động - Thương binh - Xã hội 17 6180