Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 15898 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 12556 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 6878 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 7910
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 3 29700
6 Đăng ký khai tử UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 7510 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 5 7607
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 5 8320
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 5 7869
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 6599 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 6932
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 7 5650
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 7676
14 Đăng ký giám hộ. UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 7309
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 8200
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 7863
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 3 8022 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 5 7796 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 7199
20 Đăng ký lại kết hôn UBND TT Tân Khai Lĩnh vực Hộ tịch 1 7493 Nộp hồ sơ mức 3