Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 14881 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 11576 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 5839 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6990
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 3 28787
6 Đăng ký khai tử UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6593 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 5 6676
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 5 7388
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 5 6887
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 5673
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6009
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 7 4722
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6784
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6425
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 7265
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6937
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 3 7098
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 5 6913 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6186
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đồng Nơ Lĩnh vực Hộ tịch 1 6630 Nộp hồ sơ mức 3