Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 20905 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 17174 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 11432 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 12118 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 3 33898 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 11769 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 5 11834 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 5 12451 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 5 12032
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 10850 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 11055
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 7 9744 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 11803 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 11307 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 12199 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 11869 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 3 12311 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 5 11791 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 5 11342 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đồng Nơ Hộ tịch (X) 1 11408 Nộp hồ sơ mức 3