Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1742
2 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1636
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1596
4 Chứng thực di chúc UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 1113
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 1114
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 1133
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 1069
8 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1071
9 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1054
10 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1076
11 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1167
12 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1074
13 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1137
14 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1020
15 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1019
16 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1096
17 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1097
18 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1064
19 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1040
20 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở nông thôn UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1008