Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 17356 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 13938 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8234 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9221 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 3 31010 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8850 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 8946 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9607 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9255
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 7925 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8250
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 7 6982 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8977
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8570
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9439
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 9102
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 3 9269 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 5 9043 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8472 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Tân Lợi Lĩnh vực Hộ tịch 1 8684 Nộp hồ sơ mức 3