Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 30 122 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 95 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 108 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 5 91 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 10 179 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 114 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 10 178 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 30 89 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 Cấp giấy phép xuất bản Bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 5 108 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 7 96 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 Cho phép họp báo (trong nước). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1 100 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
12 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 2 84 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 Phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1 85 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
14 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 219 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
15 2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 121 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
16 3. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 135 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
17 4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 135 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 5. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 119 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
19 6. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 100 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
20 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 179 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ