Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 10 56 Nộp hồ sơ
2 2. Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 30 21 Nộp hồ sơ
3 3. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 10 16 Nộp hồ sơ
4 4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 10 14 Nộp hồ sơ
5 5. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 13 Nộp hồ sơ
6 6. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 16 Nộp hồ sơ
7 1. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 10 54 Nộp hồ sơ
8 2. Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 30 13 Nộp hồ sơ
9 3. Cấp giấy phép xuất bản Bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 7 23 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 4. Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 7 23
11 5. Cho phép họp báo (trong nước). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1 23 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
12 6. Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 2 16
13 7. Phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1 18
14 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 57 Nộp hồ sơ
15 2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 26
16 3. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 20 Nộp hồ sơ
17 4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 19 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
18 5. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 23 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
19 6. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10 23 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
20 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 15 46 Nộp hồ sơ