Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 30 120 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 95 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 103 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 5 91 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 10 179 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 7 111 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ