Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 8 303 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 13 123 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 81 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 76 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 78 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 83 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 7 76 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 73 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 15 73 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 7 86 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 11. Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 3 89 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 3 102 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 14. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 85 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 15. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 69 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4