Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 177 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
2 2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 15 108 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
3 3. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 7 66 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
4 4. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 61 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
5 5. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 62 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
6 6. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 10 64 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
7 7. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 7 63 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
8 8. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 54 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
9 9. Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 15 59 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
10 10. Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 7 61 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
11 11. Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 3 64 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
12 12. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 3 80 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
13 14. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 68 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ
14 15. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 5 58 Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ