CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3. Thủ tục phục hồi danh dự Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước 176 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước 692 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước 549 4 Nộp hồ sơ mức 4