Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 15 385
2 2. Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 45 1207
3 3. Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự Trong ngày 334
4 4. Trả lại tài sản. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 5 1134
5 5. Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 15 1354
6 6. Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 60 1482
7 7. Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai. Sở Tư pháp Thi hành án dân sự 70 1176