Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 91
2 2. Đấu giá đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 85
3 3. Đấu giá đối với tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 7 49
4 4. Đấu giá đối với tài sản thi hành án Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 51
5 5. Đấu giá đối với tài sản bảo đảm Sở Tư pháp Đấu giá tài sản 30 48