Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công chứng bản dịch Sở Tư pháp Công chứng 10 52
2 2. Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Sở Tư pháp Công chứng 10 19
3 3. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Sở Tư pháp Công chứng 10 19
4 4. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Tư pháp Công chứng 10 19
5 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 0 16
6 5. Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Sở Tư pháp Công chứng 10 18
7 6. Công chứng di chúc Sở Tư pháp Công chứng 10 13
8 1. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 3 137 Nộp hồ sơ mức 3
9 7. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Sở Tư pháp Công chứng 10 18
10 2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Công chứng 3 111 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 8. Công chứng văn bản khai nhận di sản Sở Tư pháp Công chứng 10 12
12 3. Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 3 121 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 9. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Sở Tư pháp Công chứng 10 12
14 4. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 3 631 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 10. Công chứng hợp đồng ủy quyền Sở Tư pháp Công chứng 10 10
16 5. Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 3 112 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 11. Nhận lưu giữ di chúc. Sở Tư pháp Công chứng 0 10
18 6. Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 3 113 Nộp hồ sơ mức 3
19 12. Cấp bản sao văn bản công chứng Sở Tư pháp Công chứng 0 15
20 7. Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Sở Tư pháp Công chứng 3 98