Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công chứng bản dịch Sở Tư pháp Công chứng 10 501
2 2. Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Sở Tư pháp Công chứng 10 301
3 3. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Sở Tư pháp Công chứng 10 303
4 4. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Sở Tư pháp Công chứng 10 310
5 5. Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 1 305 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Sở Tư pháp Công chứng 10 284
7 6. Công chứng di chúc Sở Tư pháp Công chứng 10 317
8 1. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 3 629 Nộp hồ sơ mức 4
9 7. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Sở Tư pháp Công chứng 10 307
10 2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Công chứng 3 369 Nộp hồ sơ mức 4
11 8. Công chứng văn bản khai nhận di sản Sở Tư pháp Công chứng 10 283
12 3. Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 3 366 Nộp hồ sơ mức 4
13 9. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Sở Tư pháp Công chứng 10 294
14 4. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Công chứng 3 889 Nộp hồ sơ mức 4
15 10. Công chứng hợp đồng ủy quyền Sở Tư pháp Công chứng 10 288
16 5. Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 3 373 Nộp hồ sơ mức 4
17 11. Nhận lưu giữ di chúc. Sở Tư pháp Công chứng 0 271
18 6. Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng 3 357 Nộp hồ sơ mức 4
19 12. Cấp bản sao văn bản công chứng Sở Tư pháp Công chứng 0 306
20 7. Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Sở Tư pháp Công chứng 3 351 Nộp hồ sơ mức 4