CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Cấp bản sao từ hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch (T) 1161 4 Nộp hồ sơ mức 4