Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Xin nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 135 75 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Xin trở lại quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 120 75 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Xin thôi quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 135 69 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Xác nhận có quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 10 59 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 5 63 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Tiếp nhận Thông báo có quốc tịch nước ngoài Sở Tư pháp Quốc tịch 3 59