Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Xin nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 135 45 Nộp hồ sơ
2 2. Xin trở lại quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 120 40 Nộp hồ sơ
3 3. Xin thôi quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 135 37 Nộp hồ sơ
4 4. Xác nhận có quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 10 37 Nộp hồ sơ
5 5. Xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 5 34 Nộp hồ sơ
6 6. Tiếp nhận Thông báo có quốc tịch nước ngoài Sở Tư pháp Quốc tịch 3 41