Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 99 207 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch 79 183 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch 15 157 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Xin Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch 75 186 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 1 199 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Thông báo có quốc tịch nước ngoài Sở Tư pháp Quốc tịch 10 150