Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 409 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 337 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 335 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 0 335 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 334 Nộp hồ sơ mức 3
6 5. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 264
7 6. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 15 374 Nộp hồ sơ mức 3
8 7. Thu hồi Giấy ĐKHĐ của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 60 371
9 8. Thu hồi Giấy ĐKHĐ của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn ). Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 15 335
10 9. Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 424 Nộp hồ sơ mức 4
11 10. Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 328 Nộp hồ sơ mức 4
12 11. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật. Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 332 Nộp hồ sơ mức 4