Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 5 42 Nộp hồ sơ
2 2. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 5 40
3 3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 39
4 4. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật Trong ngày 39
5 5. Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 27
6 6. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 15 40
7 7. Thu hồi Giấy ĐKHĐ của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 60 29
8 8. Thu hồi Giấy ĐKHĐ của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn ). Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 15 34
9 9. Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 5 36 Nộp hồ sơ
10 10. Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 30
11 11. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật. Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 7 30 Nộp hồ sơ