Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 258
2 2. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Sở Lao động TB&XH Người có công 7 138
3 3. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 10 801
4 4.1 (Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1181
5 4.2. (Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 127
6 4.3. (Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 145
7 4.4. (Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 163
8 5. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1150
9 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1174
10 7. Giám định vết thương còn sót Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1328
11 8. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 8 308
12 9. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 30 1186
13 10. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động TB&XH Người có công 60 1084
14 11. Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 30 223
15 12. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 3 549
16 3. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sở Lao động TB&XH Việc làm (BQL) 3 853 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 4 378 Nộp hồ sơ mức 4
18 2. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 5 241 Nộp hồ sơ mức 4
19 3. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 20 80 Nộp hồ sơ mức 3
20 4. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 20 78 Nộp hồ sơ mức 3