Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 137 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Sở Lao động TB&XH Người có công 7 99 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 10 761
4 4.1 (Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1135 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 4.2. (Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 93 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 4.3. (Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 109 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 4.4. (Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 121 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1105 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1131 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 7. Giám định vết thương còn sót Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1273 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 8. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 8 269 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 9. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 30 1139 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 10. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động TB&XH Người có công 60 1037 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 11. Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 30 181 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 12. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 3 507
16 3. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sở Lao động TB&XH Việc làm - BQLKKT 3 749 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 4 325 Nộp hồ sơ mức 3
18 2. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 5 200 Nộp hồ sơ mức 3
19 3. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 8 170 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 4. Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III). Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 8 115 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4