Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 10 187
2 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động TB&XH Người có công 25 326
3 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Sở Lao động TB&XH Người có công 25 316
4 4. Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Sở Lao động TB&XH Người có công 10 112
5 5. Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 20 133 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 10 360
7 7. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Sở Lao động TB&XH Người có công 20 479
8 8. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 25 358
9 9. Giám định vết thương còn sót Sở Lao động TB&XH Người có công 25 395
10 10. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 15 115
11 11. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động TB&XH Người có công 50 408
12 12. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động TB&XH Người có công 50 115
13 13. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Sở Lao động TB&XH Người có công 30 396
14 14. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động TB&XH Người có công 25 396
15 15. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 25 365
16 16. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 20 377
17 17. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 15 349 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 30 291
19 19. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động TB&XH Người có công 20 302
20 20. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động TB&XH Người có công 45 254