Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 10 156
2 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động TB&XH Người có công 25 129
3 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Sở Lao động TB&XH Người có công 25 101
4 4. Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Sở Lao động TB&XH Người có công 10 95
5 5. Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 20 108 Nộp hồ sơ
6 6. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 10 113
7 7. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Sở Lao động TB&XH Người có công 20 107
8 8. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 25 95
9 9. Giám định vết thương còn sót Sở Lao động TB&XH Người có công 25 109
10 10. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 15 98
11 11. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động TB&XH Người có công 50 129
12 12. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động TB&XH Người có công 50 99
13 13. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Sở Lao động TB&XH Người có công 30 109
14 14. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động TB&XH Người có công 25 109
15 15. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 25 116
16 16. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 20 107
17 17. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 15 99 Nộp hồ sơ
18 18. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 30 97
19 19. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động TB&XH Người có công 20 96
20 20. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động TB&XH Người có công 45 105