CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 11. Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 460 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 7. Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Sở Lao động TB&XH Người có công 456 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 638 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 315 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 3. Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 1133 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 9. Hưởng lại chế độ ưu đãi Sở Lao động TB&XH Người có công 1477 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 1448 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 1560 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 4. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Sở Lao động TB&XH Người có công 1784 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 5. Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 590 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 10. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 1490 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 8. Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Sở Lao động TB&XH Người có công 1464 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 14. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Sở Lao động TB&XH Người có công 519 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 12. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 855 4 Nộp hồ sơ mức 4