Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Sở Lao động TB&XH Người có công 7 475 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Sở Lao động TB&XH Người có công 7 303 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 10 997 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (đến) Sở Lao động TB&XH Người có công 8 173 Nộp hồ sơ mức 4
5 4.1. (Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1351 Nộp hồ sơ mức 4
6 4.2. (Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 310 Nộp hồ sơ mức 4
7 4.3. (Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 313 Nộp hồ sơ mức 4
8 4.4. (Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra) Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp Sở Lao động TB&XH Người có công 7 329 Nộp hồ sơ mức 4
9 5. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 7 1322 Nộp hồ sơ mức 4
10 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1376 Nộp hồ sơ mức 4
11 7. Giám định vết thương còn sót Sở Lao động TB&XH Người có công 37 1590 Nộp hồ sơ mức 4
12 8. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 8 480 Nộp hồ sơ mức 4
13 9. Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 14 1366 Nộp hồ sơ mức 4
14 10. Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động TB&XH Người có công 60 1300 Nộp hồ sơ mức 4
15 11. Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 30 401 Nộp hồ sơ mức 4
16 12. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 3 728 Nộp hồ sơ mức 4