Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 144 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 3495 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 145 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 5 234 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 5 141 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 10 91 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III). Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 10 46 Nộp hồ sơ mức 3