Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 4 380 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 5 244 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 20 81 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 20 80 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 20 70 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 11 82 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 7 72 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 8 228 Nộp hồ sơ mức 3
9 2. Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III). Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương 8 157 Nộp hồ sơ mức 3