Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 59 Nộp hồ sơ
2 2. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 59 Nộp hồ sơ
3 3. Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 64 Nộp hồ sơ
4 4. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 5 67 Nộp hồ sơ
5 5. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 5 55 Nộp hồ sơ