Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 3 71 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 5 66 Nộp hồ sơ mức 3