Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 3 64 Nộp hồ sơ
2 2. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Sở Lao động TB&XH Lao động ngoài nước 5 61 Nộp hồ sơ