TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.012091.000.00.00.H10 - 4. Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc Sở Lao động TB&XH Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 14 Toàn trình Nộp hồ sơ