Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 21 65
2 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 21 12
3 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 14 16
4 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 122 9
5 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 17 11
6 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 20 11
7 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 14 11
8 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 13 57
9 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 23 64
10 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 9 73
11 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 23 60
12 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 122 67
13 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 17 65
14 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Lao động TB&XH Người có công (Liên Thông) 15 60