Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Sở Công thương Xuất nhập khẩu 3 205
2 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công. Sở Công thương Xuất nhập khẩu 3 221 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước Sở Công thương Xuất nhập khẩu 7 236 Nộp hồ sơ mức 3