Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 94 Nộp hồ sơ
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 91 Nộp hồ sơ
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 56 Nộp hồ sơ
4 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 10 70 Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 57 Nộp hồ sơ
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 7 68 Nộp hồ sơ