Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ Sở Công thương Điều chỉnh quy hoạch điện 10 175