Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 7 139
2 Cấp lại thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 5 102
3 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện 5 73
4 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương An toàn điện 5 70
5 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Sở Công thương An toàn điện 3 70