CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 116. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Dịch vụ thương mại 1090 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 117. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Dịch vụ thương mại 628 4 Nộp hồ sơ mức 4