Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 7 88 Nộp hồ sơ
2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Giám định thương mại 4 94 Nộp hồ sơ