THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000131.000.00.00.H10 - Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công thương Xúc tiến thương mại 2201 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000001.000.00.00.H10 - Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công thương Xúc tiến thương mại 938 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000004.000.00.00.H10 - 1.Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công thương Xúc tiến thương mại 2067 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000002.000.00.00.H10 - Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công thương Xúc tiến thương mại 1006 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001474.000.00.00.H10 - Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công thương Xúc tiến thương mại 1987 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000033.000.00.00.H10 - Thông báo hoạt động khuyến mại. Sở Công thương Xúc tiến thương mại 3076 Toàn trình Nộp hồ sơ