Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 5 2760 Nộp hồ sơ mức 3
2 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 4 2896
3 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3 3503
4 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 1 4106
5 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 6 2834 Nộp hồ sơ mức 3
6 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 2 2236 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3,5 2112
8 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3,5 2065
9 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 2273
10 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 2929
11 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 8 1430
12 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 10 1533
13 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 1 3413
14 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3 460
15 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 5 468
16 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 5 422
17 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp Huyện) Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 1 465
18 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Huyện) Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 3 438
19 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 7 457
20 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 12 10343