Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 45 502
2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 20 1570
3 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 20 1224
4 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 10 946
5 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 20 913
6 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 70 1144
7 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 36 950
8 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 10 705
9 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 30 1041
10 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường 10 564