Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3037
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3579
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3624
4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 5082
5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2653
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3372
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3962
8 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2531 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3069 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3847 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Huyện Phú Riềng Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10