Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 12 9824
2 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 17 1739
3 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 2 7482
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 3 1387
5 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 2451
6 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 5 2711
7 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 1053
8 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 4 1563
9 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 4 1482
10 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 1768
11 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 2360
12 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 8 913
13 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 1 2864
14 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 6 2291
15 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 7 2174
16 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 5 2372
17 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 2 1700
18 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 15 1901
19 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 40 1744
20 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 8256