Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 3 2727
2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 8 1751
3 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 1698
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 3 454
5 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 5 2116
6 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 5 2077
7 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 934
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 5 1797
9 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 1771
10 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 7 1217
11 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 7 998
12 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH Trong ngày 1700
13 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 1508
14 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 5 1761
15 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 2 1169
16 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 2221
17 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 10 1205
18 Giải quyết chế độ mai táng phí, khi người có công với cách mạng từ trần UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 20 1020
19 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 20 771
20 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ UBND Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH 15 1280