Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 5 930 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 17 384
3 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 5 757 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 391 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chuyển trường đến của bậc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 1 800 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 366 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chuyển trường đi của bậc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 1 1124 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 20 376 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 720 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Giải thể trường trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 377 Nộp hồ sơ mức 3
11 6. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 25 370 Nộp hồ sơ mức 3
12 7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 292 Nộp hồ sơ mức 3
13 8. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 20 373 Nộp hồ sơ mức 3
14 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú. Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 283 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 369 Nộp hồ sơ mức 3
16 11. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 386 Nộp hồ sơ mức 3
17 12. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 326 Nộp hồ sơ mức 3
18 13. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 356 Nộp hồ sơ mức 3
19 14. Thủ tục giải thể trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 15 381 Nộp hồ sơ mức 3
20 15. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo 10 315 Nộp hồ sơ mức 3