CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 4517 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3081 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 2501 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 11. Thông báo tổ chức lễ hội Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 2600 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 2616 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 1917 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 1948 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 1647 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 1699 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 1615 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 1310 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 29. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 4446 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 30. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 4316 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 6263 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 6035 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 6007 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 5724 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 4432 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 5592 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 4579 4 Nộp hồ sơ mức 4