Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 7 1957
2 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 10 2446
3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 1225
4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 1633
5 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 2669
6 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 2362
7 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 1027
8 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 2047
9 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 3 908
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 30 1255
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 15 2583
12 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 20 1549
13 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 30 1537
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 15 888
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 20 1218
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 10 6692
17 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 8318
18 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 7847
19 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 11133
20 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 5 1868