Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3 3073 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 6 3287 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 5 2010
4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 5 2476
5 4. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3,5 3443 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3,5 3202 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 6. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3,5 1852 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3,5 2840 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 12. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 2 1736 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 20 2082 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 10 3377 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 15. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 13 2353 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 16. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 20 2315 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 10 7594 Nộp hồ sơ mức 3
15 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 10 1692 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 5 9209 Nộp hồ sơ mức 3
17 18. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 13 2060 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 5 8770 Nộp hồ sơ mức 3
19 18. Cấp giấy phép điều chỉnh đủ điều kiện kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh UBND cấp huyện cấp) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3 350 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 5 12018 Nộp hồ sơ mức 3