Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2443 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1816 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2167 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1836 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chuyển trường đến của bậc THCS Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2171 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1759 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chuyển trường đi của bậc THCS Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2516 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1775 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 2144 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1809 Nộp hồ sơ mức 3
11 6. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1765 Nộp hồ sơ mức 3
12 7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1703 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 8. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1830 Nộp hồ sơ mức 3
14 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú. Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1680 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1758 Nộp hồ sơ mức 3
16 11. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1787 Nộp hồ sơ mức 4
17 12. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1688 Nộp hồ sơ mức 4
18 13. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1767 Nộp hồ sơ mức 3
19 14. Thủ tục giải thể trường tiểu học Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1805 Nộp hồ sơ mức 3
20 15. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Chơn Thành Giáo dục - Đào tạo (H) 10 1688 Nộp hồ sơ mức 3