Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 126
2 Công tác bố trí dân cư. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 93
3 Thẩm định và phê duyệt phương án khai thác rừng cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 90
4 Cải tạo rừng (đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn). Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 95
5 Cho phép trồng cao su trên đât rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 96
6 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 99
7 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 96
8 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 96
9 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 89
10 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng, bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 93
11 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, trồng rừng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 97
12 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng tự thiên phục vụ nhu cầu hàng năm trong trường hợp không đủ điều kiện khai thức chính Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 90
13 Cho thuê đất trồng rừng và cây công nghiệp. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 90
14 Giao khoán quản lý bảo vệ rừng. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 100
15 Liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 20 92
16 Giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 101
17 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt. Huyện Chơn Thành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 87