Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp mới chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Chơn Thành Công An Huyện 10 131
2 2. Đổi chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Chơn Thành Công An Huyện 10 121
3 3. Cấp lại chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Chơn Thành Công An Huyện 10 122
4 1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Chơn Thành Công An Huyện 5 117
5 2. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Chơn Thành Công An Huyện 4 114
6 3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Chơn Thành Công An Huyện 4 114