CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 4525 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 3088 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 2509 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 11. Thông báo tổ chức lễ hội Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 2609 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 2631 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1926 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1957 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1653 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1712 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1627 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 1319 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 29. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 4459 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 30. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 4325 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 6276 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 6046 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 6016 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 5729 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 4444 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 5614 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 4588 4 Nộp hồ sơ mức 4