Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trường đến của bậc tiểu học UBND Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo 5 54
2 Chuyển trường đi của bậc tiểu học UBND Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo 5 32
3 Chuyển trường đến của bậc THCS UBND Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo 1 34
4 Chuyển trường đi của bậc THCS UBND Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo 1 316
5 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở UBND Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo 15 31