Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 124
2 Công tác bố trí dân cư. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 92
3 Thẩm định và phê duyệt phương án khai thác rừng cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 88
4 Cải tạo rừng (đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn). Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 95
5 Cho phép trồng cao su trên đât rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 94
6 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 97
7 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 94
8 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 94
9 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 89
10 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng, bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 92
11 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, trồng rừng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 95
12 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng tự thiên phục vụ nhu cầu hàng năm trong trường hợp không đủ điều kiện khai thức chính Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 10 88
13 Cho thuê đất trồng rừng và cây công nghiệp. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 30 86
14 Giao khoán quản lý bảo vệ rừng. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 99
15 Liên doanh, liên kết chuyển đổi rừng nghèo kiệt. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 20 91
16 Giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 15 99
17 Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt. Huyện Lộc Ninh Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 87