Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 7 751 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 7 627 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 7 588 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 7 571 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 4 2257 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 4 2253 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 4 2315 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 5 552 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 5 570 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 5 552 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 7 553 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 5 526 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 5 514 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 30 1618
15 2. Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 60 1703
16 1. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 15 1973
17 2. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 7 2107
18 3.Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 7 1672
19 4.Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 3 1700
20 5. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Công an (H) 3 1109