Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 7 2960 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Đăng ký tổ chức lễ hội. Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 10 306
3 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 10 3214
4 2. Thông báo tổ chức lễ hội. Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 10 304 Nộp hồ sơ mức 3
5 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5 1932
6 3. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm. Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3,5 277
7 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5 2400
8 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5 3382
9 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5 3125
10 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5 1778
11 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5 2765
12 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3 1663
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 30 2007
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 15 3303
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 20 2286 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 30 2245
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 15 1626 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 20 1991 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 10 7522 Nộp hồ sơ mức 3
20 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5 9150 Nộp hồ sơ mức 3