Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 2839
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 2235
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 15 2694
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 2436
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 15 2392
6 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 15 2782
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 2311
8 Đăng ký giám hộ cử UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 2624
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 2 2839
10 Thay đổi hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 1921
11 Cải chính hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 2048
12 Bổ sung hộ tịch UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 2440
13 Xác định lại dân tộc UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 3 1215
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 12 2046
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 12 2825
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 1 2913
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 2229
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 2655
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 2113
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Phước Long Tư pháp 5 2567