Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 1 2611 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3 2411 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (đi) Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 12 12271 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 15 4083 Nộp hồ sơ mức 4
5 6. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 4868 Nộp hồ sơ mức 4
6 7. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3 5440 Nộp hồ sơ mức 4
7 8. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 1 6078 Nộp hồ sơ mức 4
8 9. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 6 4795 Nộp hồ sơ mức 4
9 10. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 1,25 4250 Nộp hồ sơ mức 4
10 11. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3,5 4149 Nộp hồ sơ mức 4
11 12. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3,5 4062 Nộp hồ sơ mức 4
12 13. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 10 4229 Nộp hồ sơ mức 4
13 14. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 10 4959 Nộp hồ sơ mức 4
14 15. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 8 3420 Nộp hồ sơ mức 4
15 19. Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 2461 Nộp hồ sơ mức 4
16 20. Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 2371 Nộp hồ sơ mức 4
17 21. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 17 2112 Nộp hồ sơ mức 4
18 22. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 2 9494 Nộp hồ sơ mức 4
19 23. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3 947
20 24. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 6 988 Nộp hồ sơ mức 4