Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 3208 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 8 379 Nộp hồ sơ mức 3
3 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 4 3320
4 2.Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 396 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3 3892
6 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 1 4524
7 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 6 3259 Nộp hồ sơ mức 3
8 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 2 2666 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3,5 2556 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3,5 2514 Nộp hồ sơ mức 3
11 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 10 2691 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 10 3374 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 8 1869 Nộp hồ sơ mức 3
14 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 10 1954
15 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 1 3838
16 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3 838
17 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 872
18 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 5 821
19 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp Huyện) Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 1 853
20 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Huyện) Thị xã Phước Long Lao động - TBXH (H) 3 834 Nộp hồ sơ mức 3