Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 5 2265 Nộp hồ sơ mức 3
2 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 4 2454
3 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 3 3027
4 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 1 3643
5 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 6 2385
6 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 2 1795
7 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 3,5 1654
8 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 3,5 1580
9 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 10 1853
10 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 10 2455
11 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 8 999
12 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 10 1131
13 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 1 2950
14 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 12 9910
15 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 15 1837
16 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 10 8636
17 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 25 1852
18 Giải quyết chế độ mai táng phí và giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 20 706
19 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 20 1523
20 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH huyện 40 1203