THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3.000182.000.00.00.H10 - 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4963 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.002483.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4919 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 5244 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001622.000.00.00.H10 - 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 2983 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004438.000.00.00.H10 - 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3312 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005099.000.00.00.H10 - 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3625 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.005108.000.00.00.H10 - 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3065 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001904.000.00.00.H10 - 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4765 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002481.000.00.00.H10 - 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3210 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003702.000.00.00.H10 - 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3027 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.005097.000.00.00.H10 - 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3059 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005106.000.00.00.H10 - 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3317 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004515.000.00.00.H10 - 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3036 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.006445.000.00.00.H10 - 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3002 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3005 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.006390.000.00.00.H10 - 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3036 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004494.000.00.00.H10 - 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3132 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004496.000.00.00.H10 - 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3933 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004440.000.00.00.H10 - 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 3826 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Đồng Phú Giáo dục - Đào tạo (H) 4539 Một phần Nộp hồ sơ