Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 45 4426
2 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 10 3771 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1273
4 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 24 7787
5 2. Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 37 1300
6 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải đƣợc phép của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 20 6526
7 4. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 15 1612
8 5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 20 2503
9 6. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 20 2136
10 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 20 2234
11 8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 20 6037
12 10. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 30 2136
13 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 15 3093
14 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 22 1414
15 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 70 3747