Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 12 9814
2 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 17 1728
3 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 2 7469
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 3 1386
5 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 5 2856
6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 3 1379
7 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 10 2435
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 5 2697
9 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 10 1042
10 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 4 1548
11 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 4 1470
12 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 10 1753
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 10 2343
14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 8 898
15 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 1 2845
16 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 6 2277
17 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 7 2161
18 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 5 2355
19 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 2 1685
20 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 15 1886