Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 7 756
2 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 10 1248
3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 440
4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 791
5 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 1692
6 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 1355
7 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 448
8 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 1061
9 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 3 332
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 30 464
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 15 1224
12 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 20 761
13 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 30 622
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 15 326
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 20 470
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 10 549
17 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 1488
18 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 1332
19 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 1622
20 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UNBD Huyện Bù Đốp Văn hóa Thông tin 5 696